#SAMENTEGENCORONA

Op zaterdag 3 oktober:

Evenementen kunnen buiten met minder dan 750 toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist. Op zaterdag laten we dus maximaal 750 bezoekers toe.

Op zondag 4 oktober:

Evenementen met meer dan 750 toeschouwers buiten moeten gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, … Aan de toegang zal dus op zondag een geldig COVID-certificaat gevraagd worden. We bieden geen sneltesten aan.