Annabel Snottebel

zondag 3 oktober: 14:00 – 16:00

Annabel wordt door iedereen bemind.
Ze is koddig en altijd welgezind.
Maar plots wordt ze een ander kind.
De ramen kletteren, de deuren roffelen en de kroonluchters donderen op de grond !
Waar is dat bekoorlijke meisje ?
Mist ze een speelkameraad ? Wil ze een lied ?
Of heeft ze een wezenlijk verdriet dat niemand ziet ?

Een verhaal vol geestig- en droefgeestigheid.
Een verhaal over de worsteling van worden wie we zijn, over identiteit maar ook over verwachtingen die worden gekoesterd.
En hoe we er ons naar gedragen.
Een verhaal over male en female in elk van ons.
En over voelen… vooral over voelen.

tekst & verteller:  Hilde Rogge

muzikant: Johan Derycke

duur: 45 minuten – zonder pauze

leeftijd: vanaf 2,5 à 3 jaar

contact:  Hilde Rogge